Universet  vil alltid prøve å nå gjennom til oss med
sitt budskap for å hjelpe oss til å forstå de 
muligheter vi har, og ut i fra det
gjøre bevisste valg.

95384-1-md